• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Навчальний процес

І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ


Шандрівська ЗОШ І-ІІІ ступенів здійснює свою діяльність на підставі Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», з урахуванням вимог Концепції профільного навчання у старшій школі, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, власного Статуту, забезпечує одержання учнями загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів.

Згідно зі Статутом заклад освіти має таку структуру: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів. У школі організована робота 11 класів, у яких навчаються 80 учнів.

Мова навчання – українська.

Враховуючи потреби учнів, побажання батьків, фахову підготовку педагогічних кадрів, матеріальну базу кабінетів та шкільної майстерні введено технологічний профіль (10, 11 класи).

Робочий навчальний план закладу на 2013 -2014 навчальний рік складено на підставі рекомендацій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (лист від07.05.2012 року № 1/9 – 399):

для початкової школи:

для 1-2 класів - за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 10.06.2011 року № 572;

для 3-4 класів: - за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОН України від 29.11.2005 року № 682;

для 5-го класу: - за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 03.04.2012 року № 409, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 17.05.2013 року № 551;

для 6-9 класів: - для 5-9 класів - за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004 року № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 року № 66;

для 10-11 класів: - для 10-11 класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 року № 834 (додатки 8, 10).

ІІ. ПОРЯДОК ВИВЧЕННЯ ОКРЕМИХ НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ


Робочий навчальний план закладу включає інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову, в якій передбачено додаткові години на поглиблене вивчення предметів, предмети та курси за вибором, факультативи, а саме:

- у 1 класі для підсилення інваріантної частини введено 1 годину української мови;

- у 3-4 класах введено курс за вибором «Сходинки до інформатики», що дасть можливість учням оволодіти основними навичками роботи з комп’ютером, ознайомитись з поняттям алгоритму;

- для корекції знань та роботи з обдарованими учнями у 1-4 класах виділено по 1 годині для індивідуальної роботи;

- для розвитку патріотизму, любові до рідного краю, збереження культури і традицій українського народу в 2– 11 класах вивчається курс київщинознавства;

- у 6 - 9 класах введено факультативи «Технології. Креслення», «Основи графічної інформації» з метою підготовки учнів до свідомого вибору профілю навчання у старшій школі;

- виділено 1 години для реалізації курсу «Основи християнської етики»;

- з метою формування в учнів раціонального споживчого мислення та сприяння набуттю вмінь робити свій вибір, навчити діяти, коли порушуються споживчі права, введено курс «Основи споживчих знань» у 5,7,8,9,10,11 класах;

- у 10-11 класах з метою зменшення розриву між рівнем середньої освіти і рівнем необхідним для продовження навчання у вищих навчальних закладах виділено по1 годині української мови, хімії та 0,5 години біології;

- у 10, 11 класах виділено по 1 годині на «Основи медичних знань»;

- для реалізації завдань розвитку в учнів умінь цілеспрямованого пошуку й систематизації необхідної інформації в мережі Інтернет, спілкування за допомогою електронних засобів обміну інформацією, використання й самостійного освоєння сучасних програмних засобів, формування в учнів теоретичної бази в 10-11 класах введено курс «Основи Веб-дизайну»;

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 02.08.2012 № 882 «Про використання навчально-методичної літератури у загальноосвітніх навчальних закладах», курси за вибором та факультативи викладаються за програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України та КОІПОПК.

Кiлькiсть переглядiв: 27