• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Методична робота

Методична робота спрямована на зростання педагогічної культури вчителів, що передбачає знання методики викладання предметів в умовах блочно-семестрового навчання, уміння аналізувати, прогнозувати, конструювати навчально-виховний процес.

Важливим питанням є планування ефективності внутрішкільної методичної роботи.

Методична робота в школі планувалася, виходячи з основних принципів:

· відповідність системи внутрішкільної методичної роботи сучасному соціальному замовленню суспільства і держави;

· науковість;

· системність. Цей принцип вимагає підходу до методичної роботи як до цілісної системи, оптимальність якої залежить від єдності мети і завдань змісту, форм і методів роботи з педагогічними кадрами, від спрямованості на високі кінцеві результати;

· комплексність, яка передбачає єдність і взаємозв'язок усіх сфер і напрямків підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;

· системність, послідовність, наступність, безперервність, масовість, які передбачають всебічне охоплення педагогів різними формами роботи протягом року, перетворення її на частину системи безперервної освіти;

· творчий характер, максимальна активність діяльності педагогів;

· конкретність, урахування особливостей школи, учителя, диференційований підхід до педагогів;

· спрямованість на виділення основного, суттєвого у підвищенні кваліфікації вчителя;

· єдність теорії і практики за загальної практичної спрямованості;

· оперативність, мобільність;

· колективний характер;

· створення сприятливих умов для ефективної методичної роботи і творчих пошуків педагогів.

Інструктивно-методичний лист "Організація навчально-виховного процесу в умовах інклюзивного навчання

Форми організації навчання

Кiлькiсть переглядiв: 23