• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Виховна робота

Виховна робота

У школі виховна діяльність спрямована на реалізацію Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», державних національних програм.

Одним з пріоритетних завдань школи є реалізація на практиці особистісно-орієнтованого підходу в освіті. Його суть, в основному, полягає в тому, щоб розглядати учня в системі освіти не засобом, а метою освіти, тобто він має стати суб’єктом навчання, виховання й розвитку. Для цього потрібна не просто нова педагогіка виховання, а педагогіка сильного виховного впливу, тобто моральна педагогіка. Тільки вона спроможна стати міцною теоретичною підтримкою у виховній діяльності педагога. Тому важливим у виховній роботі школи є:

· формування у вихованця позиції бути гідним прийняти естафету людської духовності;

· культивувати у вихованця потреби до морально-духовного багатства;

· формування у вихованця морально-здорового способу мислення;

· організація особистісно-конструктивного спілкування вихованців;

· комунікативна виразність педагога у виховному процесі.

Для реалізації цих завдань у школі щороку розробляється план виховної роботи навчального закладу та окремі плани, які затверджуються на засіданнях методичних об’єднань класних керівників. Ці плани охоплюють всі напрямки виховання: патріотичне, правове, моральне, художньо-естетичне, трудове, фізичне, екологічне, превентивне та включають у себе календарні, традиційні шкільні свята, заходи, конкурси, районні заходи щодо втілення національної програми «Діти України», «Комплексної програми профілактики злочинності і бездоглядності», «Програми профілактики ВІЛ-інфекції», програми затвердженої Міністерством освіти і науки України «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», заходи щодо зміцнення моральності та утвердження здорового способу життя та ін.

Шкільне методичне об’єднання класних керівників працює над проблемою «Робота класного керівника з розвитку творчих та інтелектуальних здібностей учнів, залучення дітей до різноманітної діяльності за інтересами».

У ході установчих засідань ШМО були визначені такі завдання на навчальний рік:

· підвищення теоретичного, науково-методичного рівня підготовки класних керівників із питань психології та педагогіки;

· забезпечення виконання єдиних принципових підходів до виховання й соціалізації учнів;

· озброєння класних керівників сучасними виховними технологіями та знанням сучасних форм і методів роботи;

· вивчення, узагальнення та використання передового педагогічного досвіду роботи класних керівників;

· координування планування, організації та педагогічного аналізу виховних заходів класних колективів;

· сприяння становленню й розвитку системи виховної роботи класних керівників.

Класні керівники активно використовували у своїй роботі різні форми і методи діяльності: шкільні та класні свята, зустрічі з ветеранами, екскурсії в музеї, тематичні класні газети, консультації, години спілкування. Учні знайомляться з різними обрядами, традиціями, звичаями, проводилися конкурси “Українські вечорниці”, “Козацькі ігри і забави”, виставки дитячої творчості “Від уміння – до майстерності”, “Таємниці народних ремесел”, виставки-конкурси юних художників та ін. Ці конкурси, виставки знаходять відгук у дитячих серцях, викликають інтерес до народних традицій та звичаїв. Все це збагачує виховний процес, сприяє підвищенню його результативності.

Методичне об’єднання класних керівників, постійно вдосконалюючи свою роботу сприяло професійному вдосконаленню особистості педагога, стимулювало творчість класного керівника, який веде пошуки шляхів збагачення і розвитку змісту, форм і методів виховної роботи, формування гуманістичних цінностей у системі виховної роботи.

І це дає свої результати. Алексійчук Валентина Валентинівна – вчитель початкових класів, розробила авторську програму виховної роботи «Сходинки до пізнання». Ця програма у 2010-2011 н.р., брала участь у районному етапі Конкурсу на кращу програму виховної роботи у номінації «Краща програма виховної роботи з учнями 1-4 класів», де зайняла перше місце.

Огризько Наталія Миколаївна – класний керівник 9-го класу, стала лауреатом районного етапу Конкурсу «Класний керівник – 2011» у номінації «Класний керівник 5-9 класів».

На сьогоднішній день класними керівниками використовуються дві виховні програми, які були розроблені педагогами нашої школи. «Сходинки до пізнання» для учнів 1-4 класів, Алексійчук В.В. та «Веселка» для учнів 5-9 класів, Огризько Н.М.

З метою виявлення обдарованих дітей та розвитку їх творчих здібностей у школі було організовано роботу гуртків за інтересами.

1.Туристично-краєзнавчий гурток "Шандрівчани" - керінвик Жандик М.С.

2. Еколого-натуралістичний гурток "Юні захичники природи" - керівник Ємець Т.І.

3. Тенісна секція - керівник Кутовий В.М.

4. Хореографічний гурток "Сучасний танець" - керівник Романченко Т.О.

5. Студія естрадно-народного співу "Чарівниці" - керівник Кириченко Л.Л.

6. Футбольна секція - керінвик Кутовий В.М.

7. Науково-технічний гурток "Технічна творчість" - керівник Миргородський В.В.

У школі працювало 7 гуртків. У цих гуртках задіяно понад 65% учнів від загальної кількості. Результати своєї діяльності гуртківці неодноразово представляли під час предметних декад та тижнів, брали участь у культурно-масових та суспільно-корисних заходах, які проходили в школі. Тому пріоритетним напрямком організації виховної роботи на наступний навчальний рік залишається: створення мережі гуртків відповідно до запитів учнів, батьків та можливостей навчального закладу; залучення більшого числа учнів до роботи в гуртках та секціях за інтересами.

Головним із напрямків виховної роботи з учнями є патріотичне виховання. З цього питання у школі проводяться такі заходи:

- туристко-краєзнавча експедиція «Історія міст і сіл України"»;

- історико-географічна експедиція «Пізнай свою країну»;

- Шевченківські дня;

- уроки мужності до Дня захисника Вітчизни;

- заходи до Дня Перемоги у ВВВ;

- День Матері;

- тематичні години спілкування

Головним завдання родинного виховання є гармонійний всебічний розвиток дитини, підготовка її до життя, формування моральних цінностей. Кропітка робота класних керівників з батьківською громадою дала позитивні результати.

Серед заходів військово-патріотичного напрямку слід відзначити:

- зустріч з ветеранами ВВВ;

- конкурс малюнків «Вічна пам’ять героям! Ми низько вклоняємося їм»;

- акція «Милосердя» (допомога ветеранам ВВВ);

- тематичні години спілкування.

Педагогічний колектив закладу приділяв художньо-естетичному вихованню належне місце. Серед цих заходів треба відзначити участь учнів нашої школи у районному конкурсі-огляді дитячої творчості «Перлини Миронівщини»; у Всеукраїнському конкурсі дитячої творчості «Об’єднаймося ж, брати мої!»; у туристично-краєзнавчій експедиції «Пізнай свою країну»; Всеукраїнський конкурс-огляд «Галерея кімнатних рослин».

Моральне виховання спрямоване на прищеплення та розвиток почуття моралі, міцних переконань, постійно перебувати в центрі уваги колективу. Класні керівники провели в цьому напрямку певну роботу, а саме бесіди, диспути, години спілкування.

Серед основних заходів трудового навчання, спрямованого на формування творчої працелюбної особистості, проведено:

- благоустрій села;

- виставка дитячих робіт з лози.

Екологічне виховання покликане забезпечити молоде покоління науковими знаннями про взаємозв’язок природи і суспільства. Протягом навчального року було проведено:

- туристичні походи;

- екскурсії на природу;

- тематичні години спілкування.

За напрямком «Формування здорового способу життя» - забезпечення повноцінного розвитку дітей, охорона та зміцнення їх здоров’я, формування фізичних здібностей особистості. Педагогічним колективом здійснено таку роботу:

- змагання з футболу, волейболу, тенісу;

- бесіди з медпрацівником;

- робота гуртка «Школа здоров’я»;

- легкоатлетичний крос;

- участь у районному туристичному зльоті;

- день здоров’я;

- тиждень безпеки життєдіяльності;

- заходи до Всесвітнього Дня боротьби зі Снідом.

Робота з попередження дитячого травматизму ведеться не тільки з дітьми, а і з їхніми батьками. Питання збереження здоров’я учнів та попередження дитячого травматизму розглядалися на нарадах при директорові, методичному об’єднанні класних керівників, батьківських зборах.

В школі шкільна рада «Профілактики правопорушень». Основною метою та завданням, якої було:

- облік учнів схильних до агресивної не толерантної поведінки у школі, у позаурочний час, у спілкуванні з оточуючими;

- здійснення профілактики та попередження правопорушень серед учнів, що знаходяться на внутрішньо шкільному обліку;

- розповсюдження та пропаганда правових знань серед учнів із метою виховання правової культури та свідомості;

- створення в навчальному закладі атмосферу неприпустимості до будь-яких проявів антигромадської, протиправної поведінки.

Шкільна рада «Профілактики правопорушень» здійснює рейди перевірки виявлення умов навчання та виховання дітей удома. Рада порушує питання про застосування засобів правового впливу на батьків, які не займаються належним вихованням дітей. На її засідання викликаються батьків та учнів, щоб знаходити можливі шляхи виходу із скрутних ситуацій. І це, звичайно, дало позитивні результати. На протязі кількох років, серед учнів школи, не виявлено випадків протиправних дій під час навчального процесу та у позаурочний час.

Пропаганда педагогічних знань серед батьків учнів займає провідне значення. Співпраця з батьківським комітетом дає свої позитивні результати. Протягом коєного навчального року з батьками учнів нашої школи проводяться бесіди, зустрічі, батьківські збори. Проводиться індивідуальна робота з батьками учнів, які часто пропускали уроки, мають незадовільну поведінку. У відносинах «батьки-вчителі» склалася співпраця на основі довіри і взаємодопомоги. Батьки беруть активну участь у життєдіяльності школи, збирають кошти на ремонт школи, допомагають добробуту школи.

Упровадження нових форм і методів виховання учнів дало змогу сприяти формуванню нової людини – високоосвіченої, інтелігентної, національно свідомої. Пріоритетним напрямком у вихованні було і є всебічний та гармонійний розвиток особистості, яка здатна до саморозвитку, самовиховання і самореалізації у суспільстві, яка керується загальнолюдськими цінностями, глибоко розуміє традиції свого народу та примножує їх.

Все це дало можливість досягти певних результатів у виховному процесі всього колективу в цілому та класних керівників окремо.

Звіт про проведену роботу з педагогічними кадрами та учнівським колективом в Шандрівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів у 2013-2014 навчальному році

Кiлькiсть переглядiв: 33